home

doel

expats

projecten

donateurs

links

contact

 

 

EXPATRIATES (afgekort) EXPATS).

Het Engelse woord expatriate kun je in drie delen splitsen: ex patria te.
Ex betekent in het Latijns: uit, buiten; patria betekent vaderland; en de Engels uitgang 'te' duidt aan dat het om een persoon gaat.
In het Nederlands kennen we het woord expatriëren en wel in een dubbele betekenis: "uit het vaderland verdreven worden" en "het vaderland verlaten".
Bij het woord expatriate moet gedacht worden aan: iemand, die zijn vaderland verlaat, om elders te gaan werken.

In het Nederlands kennen we ook het woord: repatriëren en dat betekent dan "terugkeren naar zijn vaderland".

Net als repatriant is expatriant eigenlijk een gewoon "Nederlands" woord.

Bij het woord expat wordt gedacht aan iemand die als werknemer van een grote organisatie of een multinational naar het buitenland wordt uitgezonden en daar ook woont.
Een expat wordt krachtens een speciale arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd uitgezonden.

Omdat de uitplaatsing vaak voor een bepaalde tijd is, zal de expat zich niet zo makkelijk aanpassen aan de gewoontes van zijn tijdelijke werkland.

Ook het leren van een nieuwe taal is voor hem/haar niet relevant.

Het is wel van belang, dat hij/zij na terugkeer in eigen land goede gevoelens heeft over het land, waar hij gewerkt en gewoond heeft.

Een expat, die met tevredenheid terug denkt aan zijn werkland, zal ongetwijfeld in zijn/haar thuisland graag over de opgedane ervaring met anderen spreken.

Het is dan ook belangrijk, dat wij hem/haar goed en vriendelijk opvangen en ondersteunen tijdens het verblijf in zijn werkland. Denk hierbij aan passende huisvesting in een passende omgeving, ontspanning en contact, behulpzaamheid bij nieuwe ervaringen.